Skogforvaltningen

Skogforvaltningen forvalter Stiftelsenes utmarkseiendommer i Klæbu, Selbu og Tydal kommuner. Til sammen 400.000 dekar skog- og fjellareal. Virksomheten omfatter i hovedsak:

  • forvaltning og utleie av jakt og fiske
  • drift og pleie av skog
  • utleie av koier og hytter
  • hyttefelt, bortfeste av hyttetomter
  • småkraftverk, nylig utbygd
  • eiendomsforvaltning
  • drift av veiforeninger og utmarkslag