Velkommen til Thomas Angells Stiftelser

Arven etter Thomas Angell - nedfelt i testamente fra 1762