Thomas Angells Hus

Et hjem for Trondheims eldre borgere

… at Huset saa længe Tid er til, beholder min Stiftelse, tillige med mit Navn, og kaldes Thomas Angells Huus

Thomas Angell i testamentes 3. Codecil, datert 18. October 1765