Skogforvaltningen

Jakt, fiske og hyttetomter i Selbu og Tydal

Thomas Angells morfar, Thomas Hammond, kjøpte i 1681 krongods i Selbu, Tydal og Klæbu av rentemester Heinrich Müller (fra Holstein) som var en av eneveldets konges store kreditorer. Fra Hammond gikk gårdene ved arv via hans datter Sara, Thomas Angells mor, inn i Angellfamilien.

 

Sverre Dragsten: THOMAS ANGELLS STIFTELSER -  som eier og driver av fast eiendom i Selbu og Tydal. (19..)