Historie

Om velgjøreren Thomas Angell

Alle mine Efterladenskaber, være sig contante Penger, Bergparter, Jordegods, Obligationer, med videre, af hvad Navn nefnes kand, giver og skienker jeg til de Fattige, saaledes: At de nyde aarlig deraf de faldende Renter og Revenuer.

Thomas Angell i testamentes 3. Codecil, datert 18. October 1765