Hytteutleie

Vi har i dag 21 forskjellige enheter i Selbu og Tydal, fordelt på 6 hytter og 15 koier. Flesteparten av koiene leies ut på åremål (3-5 årskontrakter). Fem av hyttene leies ut på korttidsleie mens resten leies ut i forbindelse med jakt. Beliggenheten er varierende, fra koier i idylliske skogområder til hytter i fjellet i storslåtte omgivelser. Hyttene og koiene ligger i flotte områder, med store muligheter for varierte aktiviteter som jakt og fiske, turaktiviteter (ski- og fotturer), bærplukking m.v. Se opplysninger som er lagt inn under de forskjellige hyttene. Interesserte kan også ta kontakt med Skogforvaltningen på tlf. 73811911.

Enkelte av bygningene har kulturhistorisk verdi. I forbindelse med driften av eiendommene ble det allerede i mellomkrigstiden ført opp en del koier, som fungerte som husvære for administrasjonen og skogsarbeideren på oppdrag i skogen. Senere ble det som en følge av ”Lov om husvær for folk og hester under skogsarbeid og fløting” oppført en rekke koier spredt på eiendommene i Selbu og Tydal. Etter 1940 ble det bygd i alt 22 koier og 21 staller- for 186 mann, 16 kokker og 51 hester som det heter i koieplan av 1940 og som ble ferdig realisert i 1951. Flere hytter er bygd i senere tid, på 60 og 70 tallet og med en høyere standard.