Beboerforeningen

Biblioteket

Biblioteket

Beboerforeningen i Thomas Angells Hus og Kjøpmannsgt 6 har til formål å skape trivsel blant beboerne. Foreningen ble stiftet 10. desember 2007 for å være en overbygning for eksisterende komiteer; arrangement-, tur- og bibliotekkomite. Foreningen har et styre bestående av 5 beboere. Foreningen fungerer også som et bindeledd mellom husets beboere og administrasjonen i spørsmål som gjelder alle.

Medlemsmøter arrangeres på Salen og ofte med underholdning, matservering og ikke minst gode historier gitt til beste av den enkelte beboer. Maten er et eget kapittel, ofte laget fra grunnen av på husets kjøkken.

Foreningens medlemmer er svært aktive og foruten felles måltider, arrangeres det kino- og teaterbesøk, bibliotekmøter og lesesirkler, bridge med kurs for nybegynnere, vinaftener, julebord/nyttårsfest, utflukter og søndagsturer for å nevne noe. Nye medlemmer betyr ofte nye aktiviteter da de fleste tiltak er startet av en enkelt beboer som raskt har funnet likesinnede på Huset.