Søk om leilighet

Kjøkken Stue

Øvre aldersgrense for leie av seniorleilighet er på innflyttingstidspunktet 74 år. Vi anbefaler at man søker i god tid før nevnte alder. Aldersgrense nedad er 60 år.

Søkere skal

- være hjemmehørende i Trondheim

- være pensjonerte (ikke yrkesaktive)

- ha god helse og klare seg på egen hånd, da leilighetene ikke har livsløpstandard.

Søkere som har små muligheter til å kjøpe leilighet på det åpne boligmarked prioriteres. 

Søkere som er sosialt engasjert og kan være en ressurs for Huset, vil bli foretrukket.

Alle søkere skal møte til personlig samtale med administrasjonen i Thomas Angells Stiftelser. Under ellers like forhold velges søkere etter ansiennitet fra søknaden ble mottatt. Likeså kan søkere som kan dokumentere slektsforhold med Thomas Angell ha fortrinn. Inntak vil imidlertid alltid skje etter en helhetsvurdering.

Betingelsene for å bo i Thomas Angells Hus er endret i takt med samfunnets endringer og mye er annerledes i dag i forhold til i år 1772 da de første 16 personer flyttet inn.

Thomas Angells Stiftelser har en forventning om at de som ønsker å bo i Huset har lyst til å delta i felleskapet med de øvrige beboerne, både de formelle aktiviteter og de mere uformelle som naturlig oppstår. Flytter man til et hus med ca 90 beboere som også har forlatt arbeidsmarkedet får de fleste raskt lyst til å bidra med noe og nettopp dette genererer en fellesskapsfølelse og gode relasjoner som videre gjør det så attraktivt å bo i Thomas Angells Hus; til et hus med lang historie og tradisjon.

Det er viktig at en tenker grundig igjennom om en ønsker å bo i et slikt fellesskap før en sender inn sin søknad.

Det er også viktig at en er klar over at hvis man velger å bo midt i en storby vil det innimellom være tidspunkter hvor det ikke er stille og rolig. Vi tenker da spesielt på biltrafikk.

 

Søknadssjema for ektepar

Søknadsskjema for enslige