Styret

Thomas Angells Stiftelser ledes av et styre på 3 medlemmer med 1 varamedlem.

Dagens styre er:
Kjell Buer, styreleder
Jens Nicolai Jenssen
Lars Tvete
Berit Rustad er varamedlem.

Det er samme styre i Waisenhusstiftelsen og i Kjøpmannsgt 6 AS. Thomas Angells stiftelser eier alle aksjer i selskapet Kjøpmannsgata 6 AS.