Hyttetomter

Vi har et variert utvalg av hyttetomter. Ta gjerne direkte kontakt med oss dersom du er interessert i feste av hyttetomt.

Status pr august 2016 for Stiftelsens hyttefelt er:

  • Djupåosen i Selbu: Av 34 tomter er 1 ledige.
  • Haukåtjern i Selbu: Av 27 tomter er 13 ledige.
  • Gamle Fossan i Tydal: Alle 33 tomter er festet ut.
  • Nye Fossan i Tydal: Regulert for 25 tomter.


Utbygging av veinettet i Nye Fossan er på det nærmeste ferdig. Det jobbes med påkobling av vann og kloakk. Installering av strøm planlegges sammen med TrønderEnergi.