Waisenhusstiftelsen

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag godkjente i 1989 Waisenhusstiftelsens søknad om å selge Waisenhuset i Kongsgårdsgt 2 med påstående bygninger til Nidaros Domkirkes Menighetsråd og samme år ble Waisenhusstiftelsens administrasjon overført til Thomas Angells Stiftelser.

Thomas Angells Mindes legat (kapital pr 01.01.1990 kr 183.287,28 ble lagt under Waisenhusstiftelsen og legatets kapital ble overført til Waisenhusstiftelsen. (Thomas Angells Mindes legat støttet ungdom; spesielt piker og utdanning).

Någjeldende vedtekter er fra 15.12.2014 – formålsparagrafen ble da endret til  -

«Waisenhusstiftelsens formål er å støtte tiltak for barn og ungdom i Trondheim som har sosiale problemer, herunder også forebyggende og holdningsskapende tiltak. Økonomisk støtte fra stiftelsen bør gå i regi av organisasjoner/institusjoner og kan være i et samarbeid mellom flere.»