Småkraftverk

Hynna, sideelv til Nea Sammen med Opplysningsvesenets fond har vi etablert Hynna Kraft AS. Elva Hynna ligger i Tydal kommune. Konsesjon for utbygging ble gitt i 2010 og kraftverket sto ferdig i mai 2013. Årlig normalproduksjon på ca 12,5 GWH. Installert effekt er 4,5 MW. Opplysningsvesenets fond eier 66,5 prosent av fallet og Stiftelsene 33,5 […]

Skogbruk

Årlig avvirkning ligger for tiden på 4.000 – 5.000 m3. Avvirkningskvantumet vil gradvis øke i tiden som kommer etter hvert som ny skog (planta skog) kommer i hogstmoden alder. Plantetallet vil også økes i takt med avvirkningskvantumet (fra dagens nivå på ca. 30.000 planter årlig). Det utføres årlig ungskogpleie på ca. 400 dekar. En helårs […]

Hytteutleie

Hytter og koier Ekslusive hytter Broksjøhytta Les mer Bjørgvollkoia Les mer Angelltun Romslig hytte av høy standard ved idylliske Gammelvollsjøen i Tydal. Godt egnet for storfamilier og firma. Les mer Essandhyttene Les mer

Hyttetomter

Vi har et variert utvalg av hyttetomter. Ta gjerne direkte kontakt med oss dersom du er interessert i feste av hyttetomt. Haukåtjern hyttefelt Hyttefeltet ligger nordvest for Haukåtjern, på begge sider av fylkesvei 963, som en del av Solemsmarka, g.nr. 4/1. Adkomsten til hytteområdet dekkes via allerede anlagte avkjøringer og parkeringsplasser ved fylkesvei 963. Inn […]