Historie

“Alle mine Efterladenskaber, være sig contante Penger, Bergparter, Jordegods, Obligationer, med videre, af hva Navn nefnes kand, giver og skienker jeg til de Fattige…”

Thomas Angell i sitt testamente

Verdigrunnlaget og intensjonen til stiftelsene

Velgjøreren og grunnleggerne av Angell-formuen

Historie og utvikling gjennom 250 år

Av dr. philos historiker Daniel Johansen

Av dr. philos professor historie Ida Bull

Søk på leilighet

Det er for tiden ingen ledige leiligheter. Vi legger ut søknadsskjema når vi får ledige leiligheter.

I henhold til personvernregler (GDPR) blir opplysninger gitt i søknaden benyttet kun i forbindelse med behandling av søknaden og deles ikke med andre organisasjoner/tredjepart.