Thomas Angells Stiftelser

Skog og utmark

Stiftelsen eier og forvalter 400.000 dekar skog- og fjellareal i Klæbu, Selbu og Tydal kommuner. Vi tilbyr utleie av hytter, jakt og fiske, og bortfeste av hyttetomter.

Forvaltning av 400.000 dekar skog- og fjellareal

Utleie av flere jakttyper og sommer- og vinterfiske

Utleie av hytter for jakt, fiske og friluftsliv

Åremålsleie av hytter for jakt, fiske og friluftsliv

Bortfeste av hyttetomter i Selbu og Tydal

Søk på leilighet

Søknadsskjema for enslige

Søknadsskjema for par

I henhold til personvernregler (GDPR) blir opplysninger gitt i søknaden benyttet kun i forbindelse med behandling av søknaden og deles ikke med andre organisasjoner/tredjepart.