All
Albert Angell (1660-1705)
Bidragsytere ved 250-års markering i 2017
Byvandring med Daniel Johansen
Jubileumsgudstjeneste
Jubileumsmarkering i Tydal 29. juni
Lorentz Mortensen Angell (1626 - 1697)
Spor etter Thomas Angell
Thomas Angell (1692-1767)
Tydal
Jubileumsmarkering i Tydal
Spor etter Thomas Angell
Spor etter Thomas Angell
Jubileumsmarkering i Tydal 29. juni
Byvandring med Daniel Johansen
Byvandring med Daniel Johansen
Jubileumsmarkering i Tydal 29. juni
Nea Radio: 250-årsmarkering i 2017, Sankåvika, Tydal
Festgudstjeneste 19. september
Byvandring med Daniel Johansen
Nea Radio: 250-årsmarkering i 2017, Sankåvika, Tydal
Spor etter Thomas Angell
Byvandring med Daniel Johansen
Byvandring med Daniel Johansen
Byvandring med Daniel Johansen
Byvandring med Daniel Johansen
Spor etter Thomas Angell
Spor etter Thomas Angell
Nea Radio: 250-årsmarkering i 2017, Sankåvika, Tydal
Byvandring med Daniel Johansen
Lorentz Mortensen Angell (1626 - 1697)
Jubileumsmarkering i Tydal 29. juni
Nea Radio: 250-årsmarkering i 2017, Sankåvika, Tydal
Jubileumsmarkering i Tydal 29. juni
Nea Radio: 250-årsmarkering i 2017, Sankåvika, Tydal
Spor etter Thomas Angell
Thomas Angell (1692-1767)
Jubileumsmarkering i Tydal 29. juni
Byvandring med Daniel Johansen
Albert Angell (1660-1705)