Familie

Den store formue som Thomas Angell etterlot seg ved sin død 19. september 1767, var ikke skapt av han alene. Oppbyggingen av formuen startet ved hans besteforeldre på både fars- og morssiden. De to var blant de mange av utenlandske innvandrere som på 1600-tallet og noe senere i dansketiden kom her til landet fra Danmark, Tyskland, England og Nederland.

De rekrutterte storborgerskapet og embetsstanden, og de fikk fart på Trondheim som handelsby. De faktiske forutsetninger lå til rette for dette, og innvandrerne hadde den nødvendige innsikt og forbindelser utenlands.

For å drive handel med sete i Trondheim, måtte innvandrerne imidlertid - ifølge det da nye privilegiebrev - ta fast bopel i byen. Eksporten, som i all hovedsak besto av trelast, fisk og ikke minst kobber fra Røros Verk, knyttet Trondheim særlig til engelske, nederlandske, nordtyske og polske byer, og endogtil tidvis steder langt inn i Middelhavet og de Vestindiske øyer. For å sikre seg mot tap i enkelte forretningsgrener, drev Angellene - i likhet med andre større forretningsdrivende, en mangeartet virksomhet. Med tanke på verdifasthet ble ledig kapital plassert i fast eiendom når anledningen til dette bød seg fram.