Far Albert Angell

(1660-1705)

Thomas's far, het Albert Lorentzen Angell (1660 - 1705). Det vi vet om Albert Angell er bl.a. at han studerte i København, men tok ingen eksamen. Han ga opp boken, men henga seg til rikt giftermål i Trondheim, med Sara Hammond. Som en følge av dette giftermålet ble det enda mer bredde i virksomheten. Store eiendommer i Tydal og Selbu ble arvet og familien var derved på full fart inn i trelastbransjen. Han kjøpte flere sagbruk bl.a. Nordset sager som er et område Stiftelsene fortsatt eier.

Det heter at Albert Angell var den betydeligste av Lorentz Angells  sønner og derfor ble det han som overtok farens store handelshus, men det kunne ikke være noen lettvint sak å utløse alle arvingene og overta disse veldige landeiendommer. Når det nevnes at Albert var den betydeligste, så menes det sannsynligvis at han var den rikeste og derfor kunne utløse sine søsken. Saken var den at Albert Angell hadde en rik frue. Han var gift med Sara Thomasdatter Hammond og med henne kom han også i besittelse av de store eiendommene som hennes far kjøpte i Selbu og Tydal. 

Albert Angell hadde i ekteskapet med Sara Hammond 9 barn. Av disse oppnådde kun 4 den voksne alder, nemlig to døtre – den ene gift med magister Nils Krog, rektor ved Latinskolen, den andre med kammerherre Sti Tønsberg  Schøller, samt sønnene Lorentz og Thomas Angell.

Ut over dette er vi kjent med at han også engasjerte seg sterkt i virksomheten med kobber og han tok del i det offentlige liv i stor målestokk. Han var borgermester, magistratpresident, vikarierte for stiftsamtmannen og fikk fine titler som assistentsråd og kanselliråd.