Farfar Lorentz Mortensen Angell

(1626-1697)

Thomas's farfar, Lorentz Mortensen Angell (1626-1697) grunnla mye av slektens formue. Han kom til Trondheim, fra Angeln i Flensburg amt i Slesvig-Holstein rundt år 1650 og allerede i 1680 årene var han den største enkeltlångiver i Trondheim, og så tidlig som i 1676 var han inkludert i listen over de 15 rikeste menn i landet.


Tre søsken slo seg ned og Lorentz var den som gjorde det best. Thomas farmor, Margrethe Hansdatter Puls, datter av kjøpmann Hans Puls i Trondheim, (opprinnelig fra Hamburg) var Lorentz første kone, hun døde allerede i 1670 og Lorentz giftet seg igjen året etter med Abel Jespersdatter. Da hun døde i 1683 giftet han seg for tredje gang, denne gang med Margrethe Pederdatter. Lorentz Mortensen Angel ble far til i alt 17 barn. Han fikk også betydelige midler gjennom ekteskapene.

Han drev allsidig handel, fikk del i forsyningen av kobberverkene og i eksporten av kobber, han ble jordeier, engasjerte seg i skipsfart - deltok til og med i et selskap for hvalfangst i Nordland. Han satset på bredde/diversifisering og variasjon/risiko-spredning. Allerede i 1680-årene var han den største enkeltlångiver i Trondheim og så tidlig som i 1676 var han inkludert i listen over de 15 rikeste menn i landet.

Lorentz Angell må karakteriseres som en gründer med stor G. Fandenivoldsk, dristig, kløktig og innsiktsfull. Det er beundringsverdig hvilke verdier han i løpet av kort tid fikk hånd om: 50 av 180 parter i Røros Kobberverk, jordegods på Helgeland (487 gårder med 868 leilendinger), Kongetienden i Lofoten, Vesterålen og Andenes, Smølagodset, samt mindre mengder jordegods i Namdal, Stjørdal, Gauldal og Østerdalen fogderier.

Han hadde sin opprinnelse fra et område som hadde tradisjoner med handel på Norden. Nedarvede kunnskaper. gode ferdigheter og ikke minst et godt nettverk mot aktørene både på kjøper- og salgssiden - kanskje også mot Kongen som hadde stor makt gjennom å gi privilegier. Det var opprinnelig midler tjent på handelsvirksomhet som han etter hvert benyttet til kjøp av parter i Røros Kobberverk og eiendommer.