Albert Angells sarkofag

Den eldste kisten, nemlig president Albert Angells kiste (Thomas Angells far) er en solid kiste i mer kuffertfasong, eller en typisk barokkiste. Kisten er av tre trukket med skinn. Den har rette sider, som skråner svakt innover mot gulvet. Lokket er svakt velvet og skråner litt ned mot fotenden

Kistens lengde er 219,5 cm, bredde ved lokket er 82 cm og bredde ved gulvet er 77 cm. Høyde ved hodeende er 77 cm og høyde ved fotende er 66 cm. Kisten har i alt 8 bærehanker av jern, plassert på en messing rosett, 3 bærehanker på hver langside og en ved hver kortende. Øverst ved hodeenden av lokket, ser det ut som det har vært et rundt beslag. Nedenfor det finner vi en messingplate med innskrift, som øverst har en krone med ni kuler (grevekrone?) som bæres av to amoriner. Under innskriften hviler en putto som holder et dødningehode.

Vi legger merke til at Albert Angell betegnes som velbyrdig, som ellers bare ble brukt om fødselsadelen. Under messingplaten med den avdødes vita, finner vi en plate med Albert Angells våpen og ved siden skal det ha vært en plate med hans speilmonogram. Det kan sees av fotografi i Olaus Schmidts artikkel i Trondhjemske Samlinger 1947.

Våpenet er to adosserte fiskekroker eller angler, altså et talende våpen. Anglene er ledsaget av seks stjerner, to mellom og to på hver side av anglene. På hjelmen er det tre strutsefjær. Hjelmen over skjoldet er en bøylehjelm med fem bøyler, eller såkalt åpen adelig hjelm. Da de kongelige betjenter av borgelig stand i 1679 fikk sine privilegier og skulle holdes like med fødselsadelen, så fikk de også tillatelse til å bruke åpen adelig hjelm.

Kilde:  Harald Nissen, Småskriftserien nr 18, ”Angelslektens gravkrypt” – 2001