Kvaliteten på sarkofagenes dekor

Gullsmed Helge Karlgård har uttalt seg om kvaliteten på dekoreringen av kistene. Man kan studere på hvem som hadde hatt ansvarer for dekoreringen av disse kistene. Øystein Ekroll hevder det må være gullsmedene. Tove Søreide fra Nidarosdomens Restaureringsarbeider fikk derfor i staned en befaring med gullsmed Helge Karlgård. Det kan nevnes at både Tove Søreide og Helge Karlgård er medlemmer av komiteen som har ansvaret for de norske kronjuvelene.

Karlgård så med en gang at det var forskjell på kvaliteten på messingdekorasjonene på Thomas Angells kiste og de andre kistene. Mens messingarbeidet på Thomas Angells kiste er av litt grovere slag, er dekoreringen på de andre kistene fint og elegant arbeide som må være utført av gullsmeder. Fra Kvinnherad kirke i Rosendal kjenner vi også til at slik dekorering på kister kunne være i sølv.

Man kan stille seg spørsmål om hvorfor kvaliteten er gått tilbake fra da Sara Collet ble begravet i 1756 og til da Thomas Angell ble begravet i 1767. Har kvaliteten blant håndverkerne gått tilbake? Kan det være at dekoren på Thomas Angells kiste ikke er den opprinnelige? Thomas Angells kiste sto i Johanneskapellet fra 1767, som var åpent for publikum, til det ble murt igjen i 1801, da det var øvet hærverk på kistene.

Men det kan også være en annen forklaring. Thomas Angell var svært beskjeden når det gjaldt ham selv. Han skaffet seg aldri noen tittel som plasserte han i embetsrangen. Det kunne vært naturlig med hans bakgrunn. Han kan derfor ha ment at det kunne klare seg med en enklere utført kiste enn det broren etatsråden og svigerinnen etatsrådinnen hadde.

Kilde: Harald Nissen, Småskriftserien nr 18, ”Angelslektens gravkrypt” – 2001