Lorentz Angells sarkofag

Den neste kisten vi kommer til er etatsråd Lorentz Angells kiste. Lorentz var født 21.1.1692 og døde 19.3.1751. Han var eldre bror av Thomas. De var begge to født samme år, nemlig 1692. Lorentz’ kiste er i rokokkofasong. Den har en lengde på 216 cm, bredde ved hodeenden er 100 cm og bredde ved fotenden er 75cm. Høyden ved hodeenden ble målt til 75 cm og ved fotenden 60 cm. Kisten har åtte bærehanker av jern, tre på hver langside og en på hver kortside. Den er rikt utstyrt med beslag i messingblikk. På den flate delen av lokket er det i hvert hjørne et englehode. Ved hodeenden finner vi Angell-våpenet med åpen hjelm med fem bøyler. Nedenfor den er en navneplate med dødningehode over og timeglass under.

Videre ved fotenden er en plate med timeglass og dødningehode. På den skrå langsiden av lokket har vi fem messingplater. Regnet fra hodeenden er de forsynt med henholdsvis, Angell-våpen, englehode, speilmonogram, englehode og Angell-våpen. Det nederste englehode og Angell-våpen er festet litt skjødesløst tett sammen. De har sikkert vært plukket av en gang, og har så litt amatørmessig blitt festet igjen.

Den samme dekorasjon finner vi på venstre langside av lokket. Men her er noe som ikke hører hjemme på denne kisten. Nederst på denne siden har vi ikke Angell-våpen, men et våpen med blomster voksende fra marken og i øvre sinister (heraldisk venstre) hjørne en strålende sol. Om dette er resultat av Schirmers restaurering skal være usagt.

Den skrå del av hodeenden har to englehoder, men det ved fotenden er en plate med to engler som holder et våpenskjold med to brennende hjerter. Over skjoldet er en krone og under et dødningehode. Under arbeidet med denne kisten ble det oppdaget av i Olaus Schmidts artikkel i Tronhjemske Samlinger 1947, er bildet av Lorentz Angells kiste blitt betegnet som Thomas Angells kiste.

Kilde: Harald Nissen, Småskriftserien nr 18, "Angelslektens gravkrypt" - 2001