Sara Angells sarkofag

Vi har videre barnekisten for Sara Angell, som ble født 20. januar 1731 og døde dagen etter 21. januar 1731. Hun var datter av Lorentz Angell og Sara Collet. Lengden på kisten er 75 cm, mens bredden ved hodeenden er 44 cm og ved fotenden 34 cm. Dette er en kiste i rokokkofasong. Det er flatt kistelokk med kanter som skråner utover. De skrå kantene av lokket har messingdekorasjoner langs sidene. Det er 6 bærehanker av jern, to på hver langside og en ved hver kortende. Kisten er trukket med skinn. På det flate kistelokket er det messingbeslag ved hjørnene med englehoder og videre messingbeslag med englehode over en messingplate med innskrift.

Skriften videre er uleselig. Men så kommer noe som vekker forundring. Det er en messingplate med et våpenskjold med et kors med utbøyde armer, hjelm med 5 bøyler men uten hjelmtegn. Man kunne ha ventet Angell-våpenet her. Vi kan jo tenke oss at korset er et Kristussymbol. Men det hele virker så ”heraldisk” med hjelmen over skjoldet. Det som slår en er at dette må være et Schøller-våpen, og slekten Schøller førte i sølv og et rødt kors. Videre vet vi, at Schøllere, både barn og voksne, ble begravet i Domkirken. Det Angellske gravkapell ble murt igjen i 1801, da det var øvet hærverk på kistene og messingbeslag var stjålet.

Dette våpenet med kors kan være kommet fra en annen kiste. Hjelmtegnet kan være brukket av. Men man kan også tenke seg at dette er kisten til et Schøller-barn og at navneplaten er fra en annen kiste. Gunnar Nissen (1967) skriver at kistene ble anbragt i den under kapellet anlagte kjeller. Han nevner videre at kistene i kjelleren var beskadiget. De ble restaurert og gravkjelleren satt i stand etter forslag av arkitekt Schirmer. Man prøver å reparere på skader på kister, men er ikke alltid like heldig med resultatet. Særlig kan det skje når man ikke er så bevandret i heraldikken. Det kjenner man til fra Kvinnherad kirke i Rosendal (H. Nissen 1992), og fra Vejle domkirke i Danmark (H.Nissen 1990).

Kilde: Harald Nissen, Småskriftserien nr 18, ”Angelslektens gravkrypt” – 2001