Sara Collets sarkofag

Så kommer vi til Sara Collets kiste. Hun var gift med Lorentz Angell. Sara Collet var født 13. juni 1702 og døde 14. august 1756. Det ser ut som hennes kiste er trukket med fløyel. Kisten har flatt lokk med sider som skråner utover. Selve kisten har sider som skråner innover. Kisten har en lengde på 210 cm, bredde ved hodeenden er 99 cm og bredde ved fotenden er 69 cm. Høyden ved hodeenden er 70 cm og ved fotenden 55 cm. På den flate del av lokket er det messingbeslag i hvert hjørne med englehode. På lokket er det dobbeltvåpen med våpen for Angell og Collet. Angell viser i skjoldet to adosserte angler med 6 seksoddete stjerner, to på hver side og to mellom anglene. På åpen hjelm et hjelmtegn med en seksoddet stjerne mellom to vinger. Collet-våpenet er en sparre belagt med tre ringer og ledsaget av tre gående hinder, to over og en under sparren. På hjelmen en gående hind. 

Nedenfor dette dobbeltvåpenet er det en plate med uleselig innskrift under et dødningehode. Men vi kan i hvertfall se at her har vi ”Høiædle og Velbaarne Fru Sara Collet”, og vi kan også lese navnet hennes ”Høitelskede Ægtefelle Sal. Hr. EtatsRaad Lorentz Angel”. Nederst ved fotenden er det en plate med et timeglass med vinger. På de skrå sidene av lokket er det på hver side også et dobbeltvåpen med Angell- og Collet-våpen, flankert av beslag med putti. Tilsvarende dobbeltvåpen er det også ved fotenden av lokket. På veggen ved siden av kisten, henger det lysskjold med dobbelt-våpen for Angell og Collet.

Kilde: Harald Nissens, Småskriftserien nr 18, "Angelslektens gravkrypt" -2001