Sara Hammonds sarkofag

Kisten for hustruen, Sara Hammond (Thomas Angells mor), er akkurat som mannens kiste, en barokk-kiste i kuffertfasong. Det er en trekiste trukket med skinn. Ved hodeenden er skinnet rustrødt, som vel må være den opprinnelige fargen. Som Alberts kiste, har kisten rette sider som skråner svakt innover ned mot gulvet. Lokket er også her svakt hvelvet og skråner litt ned mot forenden. Kistens lengde er 217,5 cm. Bredde ved lokket er 84 cm og bredde ved gulvet er 75,5 cm. Høyde ved hodeenden er 80 cm og høyde ved fotenden er 69 cm. Den har 8 bærehanker av jern plassert i rosetter av messing. Det er 3 hanker ved hver langside og en ved hver kortside.

På lokket er det messingbeslag i hvert hjørne med englehode. Øverst ved hodeenden er en messingplate med et tre. Over treet har denne platen innskriften: AMICUS POST MORTEM (Venn etter døden) og under den en ornamentert messingplate med innskrift. Over innskriften er to basunengler og under innskriften en puto med en timeglass og et dødningehode.

Under denne messingplaten er en messingplate med Hammond-våpen ved siden av en messingplate med speilmonogram. Hammond-våpenet er kløvd skjold med tre halve leoparder omkring en firblading. Over skjoldet hjelm med 5 bøyler og som hjelmtegn et ulvehode belagt med en firblading. Vi legger merke til at våpenet med leoparder og ulvehode er courtoisie-vendt (av høflighet) mot speilmonogrammet.

Under Hammondvåpenet og speilmonogrammet er en messingplate med innskriften CAMERA OMNIPOTENTIS REGIS (den allmektige Konges eller Guds kammer). Det kan henspeile på selve sarkofagen. Nedenfor ser vi Guds hånd som kommer ut av en sky og som holder et eller annet (et bånd?), over et vinget hjerte med adelskrone. Muligens er det som ”Guds hånd” holder er brukket av, og at det derfor er vanskelig å se hva det er. Det ser nok ut til at Sara Hammond har regnet både sin mann og seg selv til adelsstanden.

Kilde: Harald Nissen, Småskriftserien nr 18, "Angelslektens gravkrypt" - 2001