Professor Ida Bulls bok
​​​​​​​om Thomas Angell

Ida Bull, f. 1948. Cand.philol. 1975. Dr. philos. 1998 med avhandlingen Handelshusene I Trondheim på 1700-tallet. Slekt, hushold og forretning. Arkivar i Statsarkivet i Trondheim 1978-1998. Professor i historie ved NTNU siden 1998. Hovedredaktør og medforfatter for trebindsverket Trøndelags historie (2005). Andre bøker: Bakklandet lever! (med Inga Næss, 1985), * Thomas Angell – kapitalisten som ble hjembyens velgjører (1992), Kunnskap – hver etter sin stand og sitt kjønn (2013), Riket og regionene. Grunnlovens regionale forutsetninger og konsekvenser (medredaktør og medforfatter 2014), Trondheim 1814 (medredaktør og medforfatter, 2014). Artikler i ulike tidsskrift med tema fra sosialhistorie, økonomisk historie, kvinne- og kjønnshistorie.


* Boka kan bestilles hos firmapost@thomasangell.no; pris kr 298,- + porto.

Professor Ida Bull har skrevet boka om Thomas Angell.