Virksomheten i dag

Stiftelsenes formål ligger i å oppfylle intensjonene i testamentet Thomas Angell skrev for snart 250 år siden. I dag er dette først og fremst utleie av leiligheter i Thomas Angells Hus og i Kjøpmanns gt 6 i Trondheim til pensjonister til rimelige leier og legge til rette for et trygt og godt bomiljø. Det påligger Stiftelsene et spesielt ansvar å ivareta Thomas Angells Hus. Dersom forvaltningen av Stiftelsens formål gir rom for det kan annen sosial virksomhet i Trondheim støttes.

Til daglig ledes Stiftelsene av direktør Ingrid Finboe Svendsen som rapporterer til styret. Direktøren holder til i Thomas Angells Hus i Bispegt. 4 i Trondheim, der også Stiftelsenes hovedkontor ligger. Stiftelsene har også et eget kontor i Mebonden i Selbu som ledes av en skogsjef.

Ut over dette driver Stiftelsene i dag en mangeartet virksomhet i Selbu og Tydal knyttet til skog, jakt og fiske, småkraftverk, hyttetomter til leie og utleie av hytter. Det økonomiske resultatet av denne forretningsvirksomheten går til å støtte opp under formålet.

Stiftelsene leier ut 50 leiligheter til eldre i Thomas Angells Hus. Stiftelsene eier også nabobygget Kjøpmannsgt 6 AS, hvor det leies ut 25 leiligheter og ett forretningslokale. I tillegg har Stiftelsene festet bort eiendommene Erlings Skakkes gt 3 og 5 og St. Jørgensveita 5 til Kjøpmannsgt 6 AS. Disse eiendommene består også av tomteareal som leies ut til parkeringsplasser. Det foreligger planer om å utvikle dette området til boliger.

Skog- og utmarkseiendommene i Selbu, Tydal og Klæbu er totalt på ca 400.000 mål hvorav ca 80.000 mål er produktivt skogsareal. I forvaltningen av utmarksressursene samarbeider Stiftelsene med andre grunneiere, bla gjennom lokale grunneierlag.

En annen virksomhet som nevnes er forretningsførsel for Waisenhusstiftelsen.

Stiftelsenes administrasjonskontor ligger i Thomas Angells Hus i Bispegt 4 i Trondheim. Stiftelsene har eget skogkontor i Mebonden i Selbu. Stiftelsene har i dag 6 ansatte, 3 i Trondheim og 3 i Selbu. Stiftelsene ledes av et styre på 3 medlemmer med en direktør som er administrativt ansvarlig for virksomheten.