Hovedmål og kjerneverdier

Å videreføre arven etter Thomas Angell (1692- 1767) er fundamentet for virksomheten Thomas Angells Stiftelser driver. Thomas Angells testamente er Trondheims mest gullkantede gavebrev.

Våre hovedmål i dag er:

  • Skape et aktivt og stimulerende bofellesskap for eldre som bor i Thomas Angells Hus og i Kjøpmannsgt 6 til en rimelig husleie.
  • Ta vare på bygningen Thomas Angells Hus.
  • Støtte sosiale formål i Trondheim dersom avkastningen tillater det.
  • Være en ledende skog – og utmarksforvalter i Selbu og Tydal med sikte på å skape gode økonomiske resultater som kan understøtte aktivitetene i Trondheim.

Dette vil vi oppnå ved å etterleve våre kjerneverdier som er troverdig, aktiv og samfunnsbevisst

Troverdig: En pålitelig og seriøs stiftelse med lang erfaring og med et langsiktig perspektiv.

Aktiv: En stiftelse med et aktivt og inkluderende engasjement for beboere, kunder, leverandører, samarbeidspartnere  og ansatte.

Samfunnsbevisst: En stiftelse som har omtanke for fellesskapet og som er opptatt av samfunnets sosiale forpliktelser.

Vedtekter

Personvernerklæring