1980 - 2005

Ordningen fra 1818 gjaldt i store trekk frem til Lov om stiftelser ble revidert i 1980.

Stiftsdireksjonens rolle ble i 1980 overtatt av Fylkesmannen som da ble tilsynsmyndighet for Thomas Angells Stiftelser; inntil 01.01.2005 da Stiftelsestilsynet ble opprettet. Benevnelsen direksjon ble i 1980 endret til styre (utnevnt av Fylkesmannen) og tittelen forstander ble endret til direktør.