Fiske

I Neadalføret har du rike valgmuligheter til selv å tilpasse dine ønsker. Fra rene røyevatn i høgfjellet til blandingsbestand av ørret og røye i større vatn i lavlandet. Muligheter for kjøp av fiskekort sammen med leie av koie.

De mest populære fiskevatna er Selbusjøen i Selbu kommune og Essand- og Nesjøen i Tydal. Ellers har elvefiske i Nea etterhvert blitt et meget attraktivt reisemål for fiskere både fra inn- og utlandet.

Muligheter for kjøp av fiskekort sammen med leie av koie.