Isfiske i Tydal

I 2006 ble det lagt til rette for åpen skuterløype fra Østby til Essand. Skuterløypa som starter i Nebjørga er knyttet til isfiske på Essandsjøen. Det vil si at ferdsel med skuter kun er tillat for isfiskere som har løst fiskekort.

Fiskekort må kjøpes enten på faste utsalgssteder i Østby merket med skilt langs Østbyveien. Ellers kan fiskekort også kjøpes på bensinstasjonen i Ås sentrum.

Mer om isfiskeløypene her