Fossan hyttefelt

Hyttefeltet ligger på eiendommen Fossan gnr. 182/1 i Tydal. Flotte muligheter for friluftsliv, jakt og fiske.

Gamle Fossan hyttefelt er regulert for 33 festetomter, hvorav alle er bortfestet og nesten alle bebygd.
Nye Fossan hyttefelt er regulert for 25 festetomter m/strøm, vann og kloakk. Utbygging av veinettet i Nye Fossan er på det nærmeste ferdig. Installering av strøm planlegges sammen med TrønderEnergi. Men fullføringen av hytteprosjektet ligger fortsatt på vent, i påvente av en løsning for kommunalt avløp.