Haukåtjern hyttefelt

Hyttefeltet ligger nordvest for Haukåtjern, på begge sider av fylkesvei 963, som en del av Solemsmarka, g.nr. 4/1.

Adkomsten til hytteområdet dekkes via allerede anlagte avkjøringer og parkeringsplasser ved fylkesvei 963. Inn i hytteområdet på nordsida av veien er det bygd en skogsvei som dekker disse hyttetomtenes adkomstbehov. Det vil også bli bygget en tilsvarende vei på sørsiden av fylkesveien som skissert på regulerings-kartet.
Det legges opp til at hver hytte har mulighet til å tilknyttes hovedveinettet med lette tilknytningsveier.

Solemsmarka og området rundt er et populært utfartsområde både for bygdafolk og andre utenbygds turister. Haukåtjern hytteområde vil være et ideelt utgangspunkt for utfart til traktene rundt Strandfjellet både sommer og vinterstid. Gjennom utmarkslagene er forhold for jakt, fiske og friluftsliv godt tilrettelagt. Fiskevannene i disse traktene ser ut til å bli meget populære etterhvert, med lett adkomst, idylliske omgivelser og godt organisert kortsalg.

Hyttefeltet omfatter i alt 27 hyttetomter med punktfeste.