Historien bak hyttene

Enkelte av bygningene har kulturhistorisk verdi. I forbindelse med driften av eiendommene ble det allerede i mellomkrigstiden ført opp en del koier, som fungerte som husvære for administrasjonen og skogsarbeideren på oppdrag i skogen. Senere ble det som en følge av

”Lov om husvær for folk og hester under skogsarbeid og fløting” oppført en rekke koier spredt på eiendommene i Selbu og Tydal. Etter 1940 ble det bygd i alt 22 koier og 21 staller for 186 mann, 16 kokker og 51 hester som det heter i koieplan av 1940 og som ble ferdig realisert i 1951. Flere hytter er bygd i senere tid, på 60 og 70 tallet og med en høyere standard.