Jakt

Hele utmarksarealet på 400.000 dekar utnyttes i en rekke ulike former for jakt. I skogområder i Selbu og nedre deler av Tydal tilbys både småvilt- rådyr- og harejakt, i tillegg til elgjakt som utøves stort sett av faste lokale jaktlag. Elgjakta har tradisjonelt vært den dominerende jaktformen i disse områdene siden 50 tallet, og knyttet til lokale jegere.

Jaktfeltene er etablert i samarbeid med flere eiendommer/grunneiere eller rettighetshavere.

I de mer høyereliggende fjellområdene i Tydal er rypejakt den dominerende jaktutøvelsen.

Rypeterrengene ligger hovedsakelig i Essand- Nesjøtraktene og betraktes som noen av de mest attraktive i hele Trøndelag. Rypejakt leies ut i ulike varianter, eksklusivt utleie med guiding, faste jaktlag og kortsalg.

Vi har mange jakthytter knyttet opp mot jaktutleien, beliggende i eller i nærheten av jaktterrenget.

Vi har stort fokus på en forsvarlig og bærekraftig forvaltning av våre jaktbare viltarter.

Derfor legges det stor vekt på en balansert utleiepolitikk, som ivaretar en ansvarlig forvaltning samtidig som vi forsøker å gi så gode tilbud som mulig for våre jegere/leietagere