Skogforvaltning i Selbu og Tydal

Thomas Angells morfar, Thomas Hammond, kjøpte i 1681 krongods i Selbu, Tydal og Klæbu av rentemester Heinrich Müller (fra Holstein) som var en av eneveldets konges store kreditorer. Fra Hammond gikk gårdene ved arv via hans datter Sara, Thomas Angells mor, inn i Angellfamilien.

Sverre Dragsten: THOMAS ANGELLS STIFTELSER -  som eier og driver av fast eiendom i Selbu og Tydal. (2005)

Skogforvaltningen forvalter Stiftelsenes utmarkseiendommer i Klæbu, Selbu og Tydal kommuner. Til sammen 400.000 dekar skog- og fjellareal. Virksomheten omfatter i hovedsak:

  • forvaltning og utleie av jakt og fiske

  • drift og pleie av skog

  • utleie av koier og hytter

  • hyttefelt, bortfeste av hyttetomter

  • småkraftverk

  • eiendomsforvaltning

  • drift av veiforeninger og utmarkslag