Skogbruk

Årlig avvirkning ligger for tiden på 4000 - 5000 m3. Avvirkningskvantumet vil gradvis øke i tiden som kommer etter hvert som ny skog (planta skog) kommer i hogstmoden alder. Plantetallet vil også økes i takt med avvirkningskvantumet (fra dagens nivå på ca. 30 000 planter årlig). Det utføres årlig ungskogpleie på ca. 400 dekar.

En helårs skogsarbeider, og i tillegg er to næringsdrivende i perioder knyttet til denne virksomheten.