Aktiviteter

I Thomas Angells Stiftelser's formålsparagraf står det blant annet at Stiftelsen skal «legge forholdene til rette for et godt og trygt bomiljø for beboerne i Thomas Angells Hus og Kjøpmannsgt 6». For at vi skal greie og oppfylle formålet, som er en av Stiftelsens kjerneverdier, er det viktig at beboerne og ansatte i Stiftelsen er med på å legge til rette for at det gode bomiljøet opprettholdes.

I samarbeid med Beboerforeningen arrangeres regelmessige aktiviteter. 

Førjulskonsert holdes i Kapellet; likeså Nyttårskonsert med fest på Salen etterpå.

Vi minnes årlig Thomas Angells på hans dødsdag den 19. september ved besøk i Krypten i Nidaros Domkirke.

Andakt holdes en gang i måneden i Kapellet med sosialt samvær etterpå; v/prest og diakon fra Nidaros Domkirke.

Nevner også at vi har en fast frisør som kommer til «Husets frisørsalong» hver onsdag.