Beboerforeningen

Beboerforeningen i Thomas Angells Hus og Kjøpmannsgt 6 har til formål å skape trivsel blant beboerne. Foreningen ble stiftet 10. desember 2007 for å være en overbygning for eksisterende komiteer; arrangement-, tur- og bibliotekkomite. Foreningen har et styre bestående av 5 beboere. Foreningen fungerer også som et bindeledd mellom husets beboere og administrasjonen i spørsmål som gjelder alle.

Medlemsmøter arrangeres på Salen og ofte med underholdning, matservering og ikke minst gode historier gitt til beste av den enkelte beboer. Maten er et eget kapittel, ofte laget fra grunnen av på husets kjøkken.

Brit Marie Gjønvik – leder i Beboerforeningen i Thomas Angells Hus og Kjøpmannsgt 6 sier:

"Jeg stortrives! Jeg har bodd i Thomas Angells Hus i snart 3 år. Jeg syns jeg bor midt i «indrefileten» i Trondheim sentrum. Beboerne her er voksne, trivelige folk. Vi møtes til flere sosiale sammenkomster i løpet av året, om vinteren gjerne på biblioteket og om sommeren ute i vår flotte hage.  Felles teater-, konsert-, og kinobesøk blir det også tid til. Vi er en forsamling av resurssterke entusiaster med mange meninger og erfaringer. Det blir mange gode samtaler og diskusjoner.

Beboerne har også ei trimgruppe med faste tider for trim.  Damene deltar i den årlige Jentebølgen som finner sted i Trondheim. I 2014 fikk de utmerkelse for mange års deltagelse.

Det aller beste ved å bo i Thomas Angells Hus er tryggheten og samholdet. Det er pr i dag 65 damer og 24 menn som bor her – derav 14 par. Nedre aldergrense ved innflytting er for øvrig 60 år."