Om huset

Thomas Angells Hus i Trondheim har eksistert i 250 år og inneholder 50 utleieleiligheter for seniorer på den «beste tomta i byen», mellom Nidarosdomen og Gamle bybro. Stiftelsene eier også Kjøpmannsgt 6 som har 25 utleieleiligheter (bygd i 1962). Denne eiendommen vender mot Gamle Bybro og inngår som en del av bebyggelsen til Thomas Angells Hus. Eiendommene har felles hage- og uteområde.

  1. … at Huset saa længe Tid er til, beholder min Stiftelse, tillige med mit Navn, og kaldes Thomas Angells Huus.
Thomas Angell i testamentes 3. Codecil, datert 18. October 1765

I 1980 startet et omfattende restaureringsarbeide i Thomas Angells Hus, men restaureringer og ombygginger har vel egentlig pågått mer eller mindre kontinuerlig både før og etter 1980. Nytt tak, nye vinduer, nye elektriske installasjoner, TV-kabelnett og ikke minst oppgradering av leilighetene. Heisen fra 90-tallet ble erstattet av ny og moderne personheis i 2009. I 2015 knyttet huset seg til fjernvarmenettet i Trondheim.

Kjøpmannsgt 6 fikk ny heis i 2010 og nye vinduer i 2014/2015 i tillegg til oppussing og ekstra isolering av fasade mot det felles hageanlegget.

Thomas Angells Hus er fullsprinklet med brannvarslingsanlegg direkte koblet til Brannvesenet.
Thomas Angells Hus har egen festsal med tilhørende kjøkken for felles arrangement og for utleie til beboerne i de 75 leilighetene til feiring av åremålsdager. Huset har også eget bibliotek og kapell. Gjesterom med soveplass for 3 personer og en ny gjesteleilighet (innviet i mai 2017) med minikjøkken (frokostkjøkken) og helt nytt bad. Plass for 3 personer her også. Disse rommene står til disposisjon for våre ca 90 beboeres overnattingsgjester.

Felles vaskeri i kjeller i både Thomas Angells Hus og i Kjøpmannsgt 6.

Husets fellesrom og hageanlegg gjør at beboerne lett kan stifte nye bekjentskaper på en uforpliktende måte. I en alder av 60 – 70 – 80+ etablerer mange nye nettverk av bekjente, omgangsvenner og venner.