Hagen

Hagen blir også kalt klosterhagen. Dette har sin bakgrunn i at det i middelalderen lå et kloster her. Historien forteller at restene av klosteret ligger under grunnen i området ved Bispegaten/Kjøpmannsgaten i Trondheim. Dominikanerkonvent som ble opprettet før 1234 og oppløst ved reformasjonen.

Dominikanerne, som opprettet sitt kloster i Trondheim på et meget tidlig tidspunkt, fikk tomt i nærheten av kongsgården og domkirken. I 1240 omtales klosteret i forbindelse med hertug Skules opprør mot Håkon Håkonsson. Senere finnes det også ofte omtalt i de skriftlige kildene.

Siste gang vi hører om klosteret, er i forbindelse med bybrannen i 1531, da anlegget var blant de få som unngikk flammene. Hva som skjedde med klosteret etter reformasjonen, er ikke kjent, men det må ha forfalt ganske snart.

Vi vet hvor klosteret lå, men hvordan de rester som er funnet i området står i forbindelse med klosteranlegget, er vanskelig å bestemme. Slike rester etter murer og graver ble påvist under byggearbeider i 1896, 1902, 1915, 1928 og i 1950. En mulig tolkning er at den kirken som ligger under Kjøpmannsgaten 8 er klosterkirken, og at murene i Bispegaten 4 er deler av klosterfløyene. Den nåværende Broveita (Kannikestredet), som ville ha delt anlegget i to, er trolig først anlagt etter reformasjonen.

Skulptur ved bassenget i Hagen «Sittende kvinne». Laget av Arne Durban (født i Kragerø 16.juni 1912, død i 1993) som var en norsk billedhogger. Han er særlig kjent for naturalistiske og myke skulpturer av kvinner, barn og dyr samt en lang rekke portrettbyster. Durban utførte en rekke offentlige arbeider og er representert med arbeider i ca 30 byer i Norge (bl.a. «Ilapiken» i bronsje som står i Trondheim). Han laget, først og fremst bronseskulpturer, men også utsmykninger hogd i granitt, for eksempel i Oslo Rådhus. Arne Durban var også kunstkritiker i Morgenbladet og skrev flere bøker om billedkunst og kunstnere, bl.a. om Kare Espolin Johnson i 1979. Durban var bosatt og hadde atelier i «kunstnerkolonien» på Ekely i Oslo, tomta der Edvard Munch tidligere bodde.