Kapellet

I tillegget til testamentet av 18. oktober 1765 står det også beskrevet at en stue skal innrettes til bønnestue hvor det daglig kan holdes morgen- og aftenbønn for lemmerne. Thomas Angells Hus sto ferdig i 1773 og bønnestuen var da lokalisert i det sør-vestre hjørnet av bygget. Huset er senere påbygd i 3 omganger – 1835, 1864 og 1902-03 og kapellet slik det nå står ble fullført ved siste utbygging i 1903. Det er arkitekt Axel Guldahls selvstendige verk med veggpillastre og loftsdekorasjoner i puss og gips i barokke former. Utformingen er ualminnelig sikkert detaljert. Stilarten er berlinerbarokk av det slag som var moderne i 1890-1900. 

Kapellets 4 store vinduer har glassmalerier med de 4 evangelister: Johannes, Matteus, Marcus og Lukas. Glassmaleriene har glassmosaikk innfattet i bly med malte figurfremstillinger av de fire evangelister som motiver. De er signert ”Glassmaleri Ferdinand Müller  http://de.wikipedia.org/wiki/Glasmalereianstalt_Ferdinand_Müller   (link) Quedlinburg 1903”. 

Faget kaller glassmaleriene ”sjablon-glassmalerier” og det var visst nok en stor tysk eksportartikkel med varierende kvalitet. Disse derimot hører til de beste fra denne perioden – og skal ha en stor kunsthistorisk verdi. De anvendte glasstyper produseres ikke lenger og det kreves derfor regelmessig vedlikehold. 

Fra Thomas Angells tidsepoke er bibelen i gotisk skrift godt bevart i Stiftelsens hvelv.

Kapellet brukes til andakter og konserter for beboerne og leies delvis ut til kulturelle formål.