Tidligere ordninger for beboerne

De som fikk plass i Thomas Angells Hus mellom år 1772 og 1970 fikk bo gratis! Mange endringer er imidlertid gjort opp gjennom årene. Fra ca år 1900 ble det en ordning med såkalte halv- og helplasser.  De som fikk helplass hadde gratis husvære, varme og lys i tillegg til at de mottok månedspenger. De med halvplasser fikk ikke månedspenger, men hadde fortsatt gratis husvære, varme og lys. Når beboerne døde tilfalt beboernes eiendeler (inventar) gjerne Stiftelsen og dette kunne videre bli auksjonert bort. Men, først skulle omkostninger til begravelse da dekkes. Eventuelle inntekter/overskudd av salget skulle gå til felleskapet i Huset som Thomas Angell skriver nærmere om i sitt testamente, ref.3. codicil, datert 18.10.1765.

Fram til 1. juli 1954 kunne beboerne motta månedspenger fra Stiftelsen. Ordningen med månedspenger falt bort etter det. Likevel fikk de som på daværende tidspunkt hadde månedspenger beholde disse til de fylte 70 år. Ved fylte 70 år var de berettiget til alderstrygd fra det offentlige. Månedspengene til de siste berettigede lemmerne lå på kr 200,- pr måned. I 2013-kroner tilsvarer det ca 2.700,- pr måned.

Med den sosiale utvikling alle i landet etter hvert fikk ta del i endret også forholdene seg for beboerne i Stiftelsen. Alderstrygd ble innført i Norge i 1936. Den var allmen, men behovsprøvd fram til 1957. Allmen vil si at den ble gitt til alle uavhengig om den trygdede hadde hatt inntekt.

Alderspensjon avløste i 1967 den tidligere Alderstrygden.

Fra 1. januar 1970 ble det innført en rimelig sosial husleie idet både Thomas Angells Hus og Thomas Angells Stuer til dels hadde gått med betydelige underskudd. I tillegg skulle beboerne også betale for den strøm den enkelte brukte. Fra dette tidspunkt fikk beboerne selvfølgelig full disposisjonsrett over sine eiendeler.