Thomas Angells Stiftelser

Stiftelsens formålsparagraf innebærer utleie av leiligheter til eldre mennesker samt legge forholdene til rette for et godt sosialt og trygt bomiljø.

Kontakt oss

Trondheim

Thomas Angells Stiftelser
Bispegt 4, 7013 TRONDHEIM

Ingrid Finboe Svendsen
Direktør
Mobil: 478 19 564
ingrid.finboe.svendsen@thomasangell.no

Elisabeth Bjørstad
Administrasjonskonsulent
Mobil: 934 37 009
elisabeth.bjorstad@thomasangell.no

Harald Teigås
Vaktmester
Mobil: 414 49 873
harald@teigas.no

Selbu

Thomas Angells Stiftelser, Skogforvaltningen
Neaporten, Nestansringen 3, 7580 SELBU

Ola Kulseth
Skogsjef
Mobil: 482 27 260
ola.kulseth@thomasangell.no

Anne Lien
Sekretær
Mobil: 928 94 289
anne.lien@thomasangell.no

Karsten Breistrand

Skogsarbeider

Tlf. 988 34 465

Tore Grøtte

Skogsarbeider

Tlf. 901 11 424

Søk på leilighet

Søknadsskjema for enslige

Søknadsskjema for par

I henhold til personvernregler (GDPR) blir opplysninger gitt i søknaden benyttet kun i forbindelse med behandling av søknaden og deles ikke med andre organisasjoner/tredjepart.