Stiftelsens formålsparagraf innebærer utleie av leiligheter til eldre mennesker og å legge forholdene til rette for et godt sosialt og trygt bomiljø.

Kontakt oss

Trondheim

Thomas Angells Stiftelser
Bispegt 4, 7013 TRONDHEIM

Ingrid Finboe Svendsen
Direktør
Mobil: 478 19 564
ingrid.finboe.svendsen@thomasangell.no

Ann Magrit Hågensen
Kontorsjef
Mobil: 928 93 152
ann.haagensen@thomasangell.no

Harald Teigås
Vaktmester
Mobil: 414 49 873
vaktmester@thomasangell.no

Selbu

Thomas Angells Stiftelser, Skogforvaltningen
Neaporten, Nestansringen 3, 7580 SELBU

Ola Kulseth
Skogsjef
Mobil: 482 27 260
ola.kulseth@thomasangell.no

Anne Selboe
Sekretær
Mobil: 928 94 289
anne.selboe@thomasangell.no

Karsten Breistrand

Skogsarbeider

Tlf. 988 34 465

Søk på leilighet

Søknadsskjema for enslige

Søknadsskjema for par

I henhold til personvernregler (GDPR) blir opplysninger gitt i søknaden benyttet kun i forbindelse med behandling av søknaden og deles ikke med andre organisasjoner/tredjepart.