Thomas Angells Stiftelser

Stiftelsens formålsparagraf innebærer utleie av leiligheter til eldre mennesker samt legge forholdene til rette for et godt sosialt og trygt bomiljø.

Trondheim

Post- og besøksadresse
Thomas Angells Stiftelser
Bispegt 4, 7013 TRONDHEIM

Ingrid Finboe Svendsen
Direktør
Mobil: 478 19 564
ingrid.finboe.svendsen@thomasangell.no

Elisabeth Bjørstad
Administrasjonskonsulent
Mobil: 934 37 009
elisabeth.bjorstad@thomasangell.no

Bjørnar Tømmervold
Vaktmester
Mobil: 932 00 983

Selbu

Post- og besøksadresse
Thomas Angells Stiftelser, Skogforvaltningen
Neaporten, Nestansringen 3, 7580 SELBU

Ola Kulseth
Skogsjef
Mobil: 482 27 260
ola.kulseth@thomasangell.no

Anne Lien
Sekretær
Mobil: 928 94 289
anne.lien@thomasangell.no

Karsten Breistrand
Skogsarbeider
Tlf. 988 34 465

Tore Grøtte
Skogsarbeider
Tlf. 901 11 424

Søk på leilighet

Søknadsskjema for enslige

Søknadsskjema for par

I henhold til personvernregler (GDPR) blir opplysninger gitt i søknaden benyttet kun i forbindelse med behandling av søknaden og deles ikke med andre organisasjoner/tredjepart.