Stiftelsens formålsparagraf innebærer utleie av leiligheter til eldre mennesker og å legge forholdene til rette for et godt sosialt og trygt bomiljø.

Kontakt oss

Trondheim

Thomas Angells Stiftelser
Bispegt 4, 7013 TRONDHEIM

Ingrid Finboe Svendsen
Direktør
Mobil: 478 19 564
[email protected]

Elisabeth Bjørstad
Administrasjonskonsulent
Mobil: 934 37 009
[email protected]

Harald Teigås
Vaktmester
Mobil: 414 49 873
[email protected]

Selbu

Thomas Angells Stiftelser, Skogforvaltningen
Neaporten, Nestansringen 3, 7580 SELBU

Ola Kulseth
Skogsjef
Mobil: 482 27 260
[email protected]

Anne Lien
Sekretær
Mobil: 928 94 289
[email protected]

Karsten Breistrand

Skogsarbeider

Tlf. 988 34 465

Tore Grøtte

Skogsarbeider

Tlf. 901 11 424

Søk på leilighet

Søknadsskjema for enslige

Søknadsskjema for par

I henhold til personvernregler (GDPR) blir opplysninger gitt i søknaden benyttet kun i forbindelse med behandling av søknaden og deles ikke med andre organisasjoner/tredjepart.