Skogforvaltningen

Eiendommene i Selbu, Tydal og Klæbu kom i Angell-familiens eie i 1681 Formuen som Thomas Angell etterlot seg ved sin død i 1767, ble testamentert til en stiftelse (Thomas Angells Stiftelser). Rundt 1920 ble deler av eiendommene, solgt i sammenheng med at leilendingsbrukerne ble selveiere. Skogforvaltningen forvalter i dag utmarkseiendommer på tilsammen 400.000 dekar skog- […]

Jakt og fiske

Jakt Fiske 400.000 dekar utmarksareal utnyttes i en rekke former for jakt I skogområder i Selbu og nedre deler av Tydal tilbys både småvilt- rådyr- og harejakt, i tillegg til elgjakt som utøves stort sett av faste lokale jaktlag. Elgjakta har tradisjonelt vært den dominerende jaktformen i disse områdene siden 50-tallet, og knyttet til lokale […]