Om virksomheten

Stiftelsen tilbyr utleie av leiligheter i Trondheim sentrum til eldre. Det foreligger planer om å utvikle nye eiendommer med samme utleieformål. Stiftelsen har også en mangeartet virksomhet i Selbu og Tydal knyttet til 400.000 dekar skogeiendommer. Stiftelsen driver også forretningsførsel for Waisenhusstiftelsen.

Til daglig ledes Stiftelsene av direktør Ingrid Finboe Svendsen. Direktøren holder til i Thomas Angells Hus i Bispegt. 4 i Trondheim, der også Stiftelsenes hovedkontor ligger. Stiftelsene har også et eget kontor i Mebonden i Selbu som ledes av en skogsjef.

 

Revisor: BDO AS, Stokmoveien 2, 7500 Stjørdal.
Regnskapsfører: Folde Regnskap og Rådgivning AS, Vestre Rosten 69, 7072 Heimdal.

1: Skape et aktivt og stimulerende bofellesskap for eldre som bor i Thomas Angells Hus og i Kjøpmannsgt 6 til en rimelig husleie.

2: Ta vare på bygningen Thomas Angells Hus.

3: Støtte sosiale formål i Trondheim dersom avkastningen tillater det.

4: Være en ledende skog – og utmarksforvalter i Selbu og Tydal med sikte på å skape gode økonomiske resultater som kan understøtte aktivitetene i Trondheim.

 

Troverdig: En pålitelig og seriøs stiftelse med lang erfaring og med et langsiktig perspektiv.

Aktiv: En stiftelse med et aktivt og inkluderende engasjement for beboere, kunder, leverandører, samarbeidspartnere og ansatte.

Samfunnsbevisst: En stiftelse som har omtanke for fellesskapet og som er opptatt av samfunnets sosiale forpliktelser.

​​​​​​​Kjell Buer (styreleder)

Jens Nicolai Jenssen (styremedlem)

Lars Tvete (styremedlem)

Berit Rustad (varamedlem)

Ved den nye stiftelseslovens ikrafttredelse 01.01.2005 ble Stiftelsestilsynet opprettet. Stiftelsestilsynet er en egen enhet som har felles ledelse og administrasjon med Lotteritilsynet og sammen utgjør de Lotteri- og stiftelsestilsynet som ligger i Førde. Stiftelsestilsynet har gjennom Stiftelseslov 2001 (som trådde i kraft 01.01.2005) overtatt fylkesmennenes rolle som stiftelsesmyndighet i første instans. Stiftelsestilsynet skal føre tilsyn med stiftelsene i Norge og gi stiftelsene service, veiledning og informasjon. Det skal i tillegg treffe vedtak med hjemmel i stiftelsesloven.

 
Den overordnede målsettingen for tilsynsarbeidet i Stiftelsestilsynet er å sikre god formålsrealisering i stiftelsene, og at stiftelsene følger sine vedtekter og Stiftelsesloven.

Med en stiftelse forstås en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt eller flere bestemte formål.

Søk på leilighet

Det er for tiden ingen ledige leiligheter. Vi legger ut søknadsskjema når vi får ledige leiligheter.

I henhold til personvernregler (GDPR) blir opplysninger gitt i søknaden benyttet kun i forbindelse med behandling av søknaden og deles ikke med andre organisasjoner/tredjepart.