Søk på leilighet

75 leiligheter i Trondheim sentrum for seniorer

Øvre aldersgrense for leie av seniorleilighet i Thomas Angells Hus og Kjøpmannsgata 6 er på innflyttingstidspunktet 74 år. Nedre aldersgrense ved innflytting er 60 år. Søkere skal ha god helse og klare seg på egen hånd, da leilighetene ikke har livsløpstandard. Søkere som er sosialt engasjert og kan være en ressurs for huset vil bli foretrukket. Inntak vil imidlertid alltid skje etter en helhetsvurdering. Søkere som har små muligheter til å kjøpe leilighet på det åpne boligmarked prioriteres unders ellers like forhold.

Thomas Angells stiftelser får i løpet av høsten 2021 en ledig leilighet for seniorer. Kan egne seg både for enslige og par. Leiligheten er 50 kvm.

Søk på leilighet

Søknadsskjema for enslige

Søknadsskjema for par

I henhold til personvernregler (GDPR) blir opplysninger gitt i søknaden benyttet kun i forbindelse med behandling av søknaden og deles ikke med andre organisasjoner/tredjepart.