Thomas Angells Stiftelser

Søk på leilighet

75 leiligheter i Trondheim sentrum for seniorer

Premisser for leie av seniorleilighet: Aldersgrenser ved innflytting er 60 – 74 år. Søkere skal ha god helse og klare seg på egen hånd, da leilighetene ikke har livsløpstandard. Søkere som er sosialt engasjert, og som kan være en ressurs for huset, vil bli foretrukket. Søkere som har små muligheter til å kjøpe leilighet på det åpne boligmarked prioriteres under like forhold. Inntak vil imidlertid alltid skje etter en helhetsvurdering.

Det er for tiden ingen ledige leiligheter

Søk på leilighet

Søknadsskjema for enslige

Søknadsskjema for par

I henhold til personvernregler (GDPR) blir opplysninger gitt i søknaden benyttet kun i forbindelse med behandling av søknaden og deles ikke med andre organisasjoner/tredjepart.