Thomas Angells Stiftelser

Thomas Angells Hus

50 leiligheter i Trondheim sentrum for seniorer

Thomas Angells Hus ligger i Bispegata 4  i Trondheim  og har eksistert i 250 år. Huset har 50 utleieleiligheter for seniorer på den «beste tomta i byen», mellom Nidarosdomen og Gamle bybro. Stiftelsene eier også Kjøpmannsgt 6 som har 25 utleieleiligheter.

… at Huset saa længe Tid er til, beholder min Stiftelse, tillige med mit Navn, og kaldes Thomas Angells Huus.

Mer om huset

I 1980 startet et omfattende restaureringsarbeide i Thomas Angells Hus, men restaureringer og ombygginger har vel egentlig pågått mer eller mindre kontinuerlig både før og etter 1980. Nytt tak, nye vinduer, nye elektriske installasjoner, TV-kabelnett og ikke minst oppgradering av leilighetene. Heisen fra 90-tallet ble erstattet av ny og moderne personheis i 2009. I 2015 knyttet huset seg til fjernvarmenettet i Trondheim.

Thomas Angells Hus er fullsprinklet med brannvarslingsanlegg direkte koblet til Brannvesenet.

Thomas Angells Hus har egen festsal med tilhørende kjøkken for felles arrangement og for utleie til beboerne for feiring av åremålsdager. Huset har også eget bibliotek og kapell. Gjesterom med soveplass for 3 personer og en ny gjesteleilighet (innviet i mai 2017) med minikjøkken (frokostkjøkken) og helt nytt bad. Plass for 3 personer her også. Disse rommene står til disposisjon for alle våre beboeres overnattingsgjester.

Felles vaskeri i kjeller.

Historiske ordninger for beboerne

De som fikk plass i Thomas Angells Hus mellom år 1772 og 1970 fikk bo gratis! Mange endringer er imidlertid gjort opp gjennom årene. Fra ca år 1900 ble det en ordning med såkalte halv- og helplasser.  De som fikk helplass hadde gratis husvære, varme og lys i tillegg til at de mottok månedspenger. De med halvplasser fikk ikke månedspenger, men hadde fortsatt gratis husvære, varme og lys. Når beboerne døde tilfalt beboernes eiendeler (inventar) gjerne Stiftelsen og dette kunne videre bli auksjonert bort. Men, først skulle omkostninger til begravelse da dekkes. Eventuelle inntekter/overskudd av salget skulle gå til felleskapet i Huset som Thomas Angell skriver nærmere om i sitt testamente, ref.3. codicil, datert 18.10.1765.

Fram til 1. juli 1954 kunne beboerne motta månedspenger fra Stiftelsen. Ordningen med månedspenger falt bort etter det. Likevel fikk de som på daværende tidspunkt hadde månedspenger beholde disse til de fylte 70 år. Ved fylte 70 år var de berettiget til alderstrygd fra det offentlige. Månedspengene til de siste berettigede lemmerne lå på kr 200,- pr måned. I 2013-kroner tilsvarer det ca 2.700,- pr måned.

Med den sosiale utvikling alle i landet etter hvert fikk ta del i endret også forholdene seg for beboerne i Stiftelsen. Alderstrygd ble innført i Norge i 1936. Den var allmen, men behovsprøvd fram til 1957. Allmen vil si at den ble gitt til alle uavhengig om den trygdede hadde hatt inntekt.

Alderspensjon avløste i 1967 den tidligere Alderstrygden.

Fra 1. januar 1970 ble det innført en rimelig sosial husleie idet både Thomas Angells Hus og Thomas Angells Stuer til dels hadde gått med betydelige underskudd. I tillegg skulle beboerne også betale for den strøm den enkelte brukte. Fra dette tidspunkt fikk beboerne selvfølgelig full disposisjonsrett over sine eiendeler.

Søk på leilighet

Søknadsskjema for enslige

Søknadsskjema for par

I henhold til personvernregler (GDPR) blir opplysninger gitt i søknaden benyttet kun i forbindelse med behandling av søknaden og deles ikke med andre organisasjoner/tredjepart.