Thomas Angells Stiftelser

Skogforvaltningen

Eiendommene i Selbu, Tydal og Klæbu kom i Angell-familiens eie i 1681

Formuen som Thomas Angell etterlot seg ved sin død i 1767, ble testamentert til en stiftelse (Thomas Angells Stiftelser). Rundt 1920 ble deler av eiendommene, solgt i sammenheng med at leilendingsbrukerne ble selveiere. Skogforvaltningen forvalter i dag utmarkseiendommer på tilsammen 400.000 dekar skog- og fjellareal.

Virksomheten omfatter i hovedsak:
– skogbruk
– forvaltning og utleie av jakt og fiske
– utleie av koier og hytter
– hyttefelt, bortfeste av hyttetomter
– småkraftverk
– eiendomsforvaltning
– drift av veiforeninger og utmarkslag

Skogforvaltningen har kontor i Selbu med tre faste ansatte

Søk på leilighet

Søknadsskjema for enslige

Søknadsskjema for par

I henhold til personvernregler (GDPR) blir opplysninger gitt i søknaden benyttet kun i forbindelse med behandling av søknaden og deles ikke med andre organisasjoner/tredjepart.