Thomas Angells Stiftelser

Thomas Angell

Thomas Angell (1692-1767)

Thomas Angell ble født den 29. desember 1692 som nummer 3 i rekken av en søskenflokk på 9. 2 av søknene døde tidlig, en av dem var hans eldste bror som døde bare ett år gammel. Thomas Angell og hans 11 måneder eldre bror Lorentz var sterkt knyttet til hverandre. De fulgte hverandre gjennom hele livet; gjennom utdannelsen innenlands og gjennom 10 år med studier på universiteter i Europa.

Alle mine Efterladenskaber, være sig contante Penger, Bergparter, Jordegods, Obligationer, med videre, af hva Navn nefnes kand, giver og skienker jeg til de Fattige, saaledes: At de nyde aarlig deraf de faldende Renter og Revenuer.

Søk på leilighet

Søknadsskjema for enslige

Søknadsskjema for par

I henhold til personvernregler (GDPR) blir opplysninger gitt i søknaden benyttet kun i forbindelse med behandling av søknaden og deles ikke med andre organisasjoner/tredjepart.